چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش دیدگاهها و نقدها


03-01-2022
کاوه دادگری
21-04-2021
ناصر پیشرو
08-10-2020
بهرام رحمانی
01-09-2020
رزا لوکزامبورگ
30-06-2020
کاوه دادگری
25-12-2019
سهراب شباهنگ، ۱٧ آذر ۱٣٩۸
24-12-2019
حبیب ساعی/منبع : سایت پیکار و اندیشه