پنجشنبه - ۱۰-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش زنده باد شوراها


26-02-2024
آنتون پانه کوک
30-01-2024
فرنگیس بختیاری
02-01-2024
دریا موسوی
08-12-2022
پی یترو دی پائولا
15-11-2022
آلبرتو آر.بونه
13-11-2022
امانوئل نس و داریو آتزلینی
31-10-2022
ویکتور والیس
31-10-2022
دونی گلوک اشتاین
12-06-2022
سایت منجنیق
03-01-2022
کاوه دادگری
19-11-2021
پی یترو دی پائولا
15-11-2021
گفتگوی رادیو زمانه با میثم آل مهدی
14-11-2021
یدالله خسروشاهی،گفتگو
26-10-2021
شهرزاد آزاد(والنتین مقدم)
01-09-2021
جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
02-08-2021
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
05-07-2021
پیمان جعفری