شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

«سرمايه» در ايران


حسن مرتضوی و افشين شمس قهفرخی
15-08-2023
256 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...