چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

دیون دولت به تأمین اجتماعی: کلاه گشاد بر سر بیمه شدگان


حسین دوانی
04-01-2022
176 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...