شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی
اسم یا موضوع ویدئو
چالش ها و موانع جنبش کارگری در مبارزات جاری/رضا پایا-کاوه دادگری ویدئو را در یوتیوب ببینید
تراب ثالث،روز اول ماه مه و موقعیت طبقه کارگر ایران،کانون دوستداران فرهنگ ایران ویدئو را در یوتیوب ببینید
راه صمد راه ماست/علیرضا نابدل ویدئو را در یوتیوب ببینید
سرود ای رفیقان ویدئو را در یوتیوب ببینید
گفتگو با فریبرز رئیس دانا پیرامون سرمایه داری و امپریالیسم-بخش سوم ویدئو را در یوتیوب ببینید
فریبرز رئیس دانا درباره سرمایه داری و امپریالیسم - بخش دوم ویدئو را در یوتیوب ببینید
گل همینجاست، اینجا برقص! گفتگوهایی پیرامون سرمایه‌داری و امپریالیسم، گفتگو با فریبرز رئیس‌دانا-بخش اول ویدئو را در یوتیوب ببینید
شب است و چهره میهن سیاهه/محمدرضا شجریان ویدئو را در یوتیوب ببینید
سرود انقلابی/چال عاشیق ویدئو را در یوتیوب ببینید
سرود انترناسیونال ویدئو را در یوتیوب ببینید