پنجشنبه - ۱۰-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش کتابخانه


12-03-2024
مجموعه مقالات
25-02-2024
جرج لوکاچ
11-02-2024
مونتی جانستون،هال دریپر
08-02-2024
آنتون گرامشی
09-01-2024
جواهر لعل نهرو
09-01-2024
جواهر لعل نهرو
09-01-2024
جواهر لعل نهرو
07-01-2024
سهراب بهداد/فرهاد نعمانی
19-12-2023
مجموعه مقالات
17-12-2023
کارل مارکس
29-11-2023
منصور حکمت
26-11-2023
حسن آزاد
24-11-2023
فردریک انگلس
30-10-2023
کارل مارکس
30-10-2023
فردریک انگلس
29-10-2023
جعقر رسا
28-10-2023
استفان کورتوا و دیگران
02-09-2023
رزا لوکزامبورگ
23-08-2023
یرواند آبراهامیان
07-08-2023
نیکوس پولانزاس
06-08-2023
نیکوس پولانزاس
31-07-2023
ناصر پایدار
19-07-2023
آواتیس سلطان زاده
19-07-2023
آواتیس سلطان زاده
03-07-2023
کارل مارکس
26-06-2023
کارل مارکس
25-06-2023
کارل مارکس،فردریش انگلس
14-05-2023
مجموعه ی مقاله ها
05-02-2023
گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان(گمان)
31-01-2023
بابک احمدی
26-11-2022
ویلیام آوتویت.تام باتامور
21-11-2022
کمیته ی عمل سازمانده ی کارگری
11-11-2022
پاناگیوتیس سوتیریس
03-11-2022
سهراب شباهنگ،بهروز فرهیخته
10-09-2022
بابک احمدی
08-09-2022
رزا لوکزامبورگ
24-07-2022
فردریک انگلس
18-06-2022
رزا لوکزامبورگ
18-06-2022
مجموعه ی مقاله ها
03-04-2020
آنتونیو گرامشی