دوشنبه - ۲۴-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش کتابخانه


24-07-2022
فردریک انگلس
18-06-2022
رزا لوکزامبورگ
18-06-2022
مجموعه ی مقاله ها
08-02-2022
رزا لوکزامبورگ
03-04-2020
کارل مارکس،فردریش انگلس