جمعه - ۱۸-۰۹-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش کتابخانه


26-11-2022
ویلیام آوتویت.تام باتامور
21-11-2022
کمیته ی عمل سازمانده ی کارگری
11-11-2022
پاناگیوتیس سوتیریس
03-11-2022
سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته
10-09-2022
بابک احمدی
08-09-2022
رزا لوکزامبورگ
24-07-2022
فردریک انگلس
18-06-2022
رزا لوکزامبورگ
18-06-2022
مجموعه ی مقاله ها
03-04-2020
آنتونیو گرامشی