پنجشنبه - ۱۰-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش خبر و تحلیل خبر


11-02-2024
گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان(گمان)
02-01-2024
ریما صالحه فضه
31-12-2023
مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران.هرانا
23-12-2023
گودرز اقتداری
07-05-2023
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
15-04-2023
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
05-02-2023
گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان(گمان)
08-12-2022
سولیداریته،سایت چپ دانمارک
07-10-2022
کمیته عمل سازمانده کارگری
06-10-2022
کاوه دادگری
26-09-2022
کاوه دادگری
23-09-2022
شیرین کریمی
18-09-2022
نادر کار
11-09-2022
سایت سوسیالیست بین الملل
30-08-2022
آنتونیو نگری و نیکلاس گیل‌هات
13-08-2022
کاوه آل حمودی
30-06-2022
اتین بالیبار، سیلویا فدریچی و میشل لووی
12-05-2022
کاوه دادگری
02-02-2022
کمیته عمل سازمانده کارگری
04-07-2021
گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه
09-04-2020
بهرام رحمانی
25-12-2019
سهراب شباهنگ، ۱٧ آذر ۱٣٩۸