سه شنبه - ۰۲-۰۵-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

سرمایه داری همه جا نامتعارف است


کمال خسروی
17-08-2023
270 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...