سه شنبه - ۲۸-۰۱-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ـ "بحران ماركسيسم" و تجربيات "ماركسيستهای ايرانى"


فرشید فریدونی
29-07-2023
222 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...