چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش کمونیسم شورایی


16-04-2022
مارک شیپ وی
05-12-2021
کورنلیوس کاستوریادیس
02-12-2021
مارک شیپ وی
18-11-2021
پل متیک
31-08-2020
آلکس کالینیکوس،ترجمه ی:رامین جوان
19-12-2019
پیتر رچلف