سه شنبه - ۰۲-۰۵-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

پاسخ به نشریه مبارزه طبقاتی


کاوه دادگری
30-06-2020
992 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...