شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش لغو كار مزدی


فرشید فریدونی
15-08-2023
235 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...