پنجشنبه - ۱۰-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش انقلابها و جنبشها


28-02-2024
کلود لوفور
02-02-2024
حسن آزاد
09-01-2024
کارل مارکس
01-08-2023
آگوستین گویامیون
24-06-2023
سهراب یزدانی
17-03-2023
کارل مارکس
27-10-2022
امیر جواهری لنگرودی
25-10-2022
امیر جواهری لنگرودی
04-09-2022
منصور بنکداریان
24-07-2022
پی یر بروئه
02-06-2022
لئون تروتسکی
30-11-2021
محمد صفوی
16-04-2020
کایو برندل/ترجمه وحید تقوی
06-04-2020
میترا یوسفی،مترجم
24-12-2019
جریان کمونیست بین المللی
20-12-2019
رزا لوکزامبورگ
20-12-2019
آمادئو بوردیگا،ترجمه بینا داراب زند