دوشنبه - ۲۴-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش انقلابها و جنبشها


24-07-2022
پی یر بروئه
02-06-2022
لئون تروتسکی
30-11-2021
محمد صفوی
16-04-2020
کایو برندل/ترجمه وحید تقوی
06-04-2020
میترا یوسفی،مترجم
24-12-2019
جریان کمونیست بین المللی
20-12-2019
رزا لوکزامبورگ
20-12-2019
آمادئو بوردیگا،ترجمه بینا داراب زند