شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

پس از مارکس درون طبقه ی کارگر چه اتفاقی افتاد


آنتونیو نگری
31-08-2023
227 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...