شنبه - ۰۱-۰۷-۱۴۰۲
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

عامل مستقیم مسمومیت زنجیره ای دانش آموزان در مدارس دخترانه جمهوری اسلامی است!


بهرام رحمانی
03-03-2023
188 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...