چهارشنبه - ۱۵-۰۹-۱۴۰۲
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

اسرائیل: این ۱۱ سپتامبر ماست؛ چهره خاورمیانه تغییر خواهد کرد حماس تهدید کرد گروگان‌ها را خواهد کُشت!


بهرام رحمانی
13-10-2023
81 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...