شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

گزارش سالانه 2022 وضعیت حقوق بشر در ایران


مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
15-04-2023
469 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...