سه شنبه - ۲۸-۰۱-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

مروری بر مهمترین اعتراضات کارگری در فروردین ۱۴۰۲


داوطلب
05-05-2023
302 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...