شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

روری بر مهمترین اعتراضات کارگران در خرداد ۱۴۰۲: «بازنشستگان» خیابان را رها نمی‌کنند


داوطلب
08-07-2023
297 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...