دوشنبه - ۲۴-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

کمونیسم شورایی


ریچارد گامبین
05-06-2022
112 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


کمونيسم شورائی نوشته ريچارد گامبين Gombin R ،ترجمه وحید تقوی

کمونيسم شورائی نوشته ريچارد گامبين Gombin R ،ترجمه وحید تقوی

اسم
نظر ...