يكشنبه - ۲۳-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

کارل کُرش: سهم او در مارکسيسم انقلابی


پل ماتیک
05-06-2022
89 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


کارل کُرش: سهم او در مارکسيسم انقلابی اپل م تيک، 1962 مترجم: پرويز قاسمی

کارل کُرش: سهم او در مارکسيسم انقلابی اپل م تيک، 1962 مترجم: پرويز قاسمی

اسم
نظر ...