دوشنبه - ۲۴-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

مباحثی پیرامون حزب و طبقه کارگر


آنتون پانه کوک و دیگران
31-05-2022
95 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


مباحثی پیرامون حزب و طبقه کارگر

مباحثی پیرامون حزب و طبقه کارگر

اسم
نظر ...