سه شنبه - ۰۲-۰۵-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺯﻭﺍﻝ ﻳﺎ ﺯﻭﺍﻝ ؟ ﺑﺨﺶ سوم


نشریه آوف هبن
06-11-2022
514 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...