شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

نبرد با بلشویسم؛ پیش شرط نبرد با فاشیسم


اتو روهله
14-08-2023
676 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...