چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت


یدالله خسروشاهی،گفتگو
14-11-2021
245 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


زنده یاد یدالله خسروشاهی ،از بنیانگذاران اصلی سندیکای کارگران صنعت نفت،از سازماندهان مبارزات کارگران این رشته در دهه 50 بود.

زنده یاد یدالله خسروشاهی ،از بنیانگذاران اصلی سندیکای کارگران صنعت نفت،از سازماندهان مبارزات کارگران این رشته در دهه 50 بود.

اسم
نظر ...