شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

از انحصار طلبی انقلابی تا سرکوب دولتی،تجربه انقلاب اکتبر


حمید شوکت
19-11-2023
142 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...