سه شنبه - ۰۲-۰۵-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

برگزیده مقاله ها،کاوه دادگری،ج 1


کاوه دادگری
16-04-2020
1290 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...