سه شنبه - ۰۲-۰۵-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بیانیه گرایش کمونیسم شورایی درباره‌ی فرصتی که از دست رفت


گرایش کمونیسم شورایی
03-04-2023
575 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...