شنبه - ۰۱-۰۷-۱۴۰۲
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

در حمایت از منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی در ایران


رادیو پیام کانادا
03-04-2023
166 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...