پنجشنبه - ۱۰-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

نامه اعتراضی زندانیان سیاسی زن زندان اوین؛ اعدام باید متوقف شود!


زندانیان سیاسی
12-12-2022
464 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


نامه اعتراضی زندانیان سیاسی زن زندان اوین؛ اعدام باید متوقف شود!

 

 

جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار نامه ای ضمن واکنش به صدور احکام اعدام و اجرای آن در خصوص بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان زندان اوین در همراهی با اعتراضات و اعتصابات خیابانی و در مخالفت با اعدام خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، نویسندگان این نامه در همین خصوص نوشته اند: «راه دیگری وجود ندارد! این بار خیابان های شهر را با فریاد “اعدام را متوقف کنید” تسخیر کنیم و اعتصابات را با قدرت و فراگیری بیشتر ادامه دهیم. ما نیز در کنار شما، گرچه در زندان همراهی خود را با “خیابان” که به حکم اسارت از آن محروم مانده ایم، اعلام کرده و برای بیان مخالفت خود با اعدام در دفتر افسر نگهبان بند زنان زندان اوین، در تاریخ ۲۱ آذر ماه با خواندن سرود و سر دادن شعار تحصن میکنیم

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

اعدام باید متوقف شود!

ما مردم آزادی خواه و برابری طلب ایران در ماههای اخیر برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هم پیمان شده ایم و در شهرها و روستاها، خیابان ها و خانه هایمان، در داخل و خارج از کشور به پا خاسته ایم.

سرکوب های وحشیانه و گسترده حکومت در سراسر کشور موجب پراکنده شدن اعتراضات قدرتمند خیابانی طی روزهای اخیر شده و حکومت به جای عقب نشینی از کشتار خیابانی و سرکوب، قدمی پیشتر نهاده و اعدام را برای ایجاد ارعاب آغاز کرده است. اعدام کسانی که شانه به شانه هم در خیابانها ایستاده بودند. اعدام محسن شکاری به عنوان یک معترض خیابانی جنایتی آشکار بود که جهان را به حیرت واداشت.

به پاس عهد و پیمان در قلب هایمان، به پاس دستهای گرم در دست هم گذاشته مان، به پاس فریاد برخاسته از سینه هایمان، به بغض نشکسته در گلویمان، تنهایشان نگذاریم و برای نجات جان به پا خاستگان در بند و توقف چرخه قتل حکومتی به پا خیزیم. برای پاره کردن ریسمان دور گلوی جوانانمان و برای درهم شکستن چوبه های برافراشته مرگ به پاخیزیم.

راه دیگری وجود ندارد! این بار خیابان های شهر را با فریاد “اعدام را متوقف کنید” تسخیر کنیم و اعتصابات را با قدرت و فراگیری بیشتر ادامه دهیم. ما نیز در کنار شما، گرچه در زندان همراهی خود را با “خیابان” که به حکم اسارت از آن محروم مانده ایم، اعلام کرده و برای بیان مخالفت خود با اعدام در دفتر افسر نگهبان بند زنان زندان اوین، در تاریخ ۲۱ آذر ماه با خواندن سرود و سر دادن شعار تحصن میکنیم.

فریبا اسدی، الناز اسلامی، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، زهره داوری، زهره زیوری، زهره سرو، زهرا صفایی، گلاره عباسی، مرضیه فارسی، سپیده قلیان، صبا کردافشاری، نرگس محمدی، عسل محمدی، فرنگیس مظلوم، پرستو معینی، پوران ناظمی، بهاره هدایت.

 

اسم
نظر ...