چهارشنبه - ۰۶-۰۷-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

اول ماه می( ۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگرو گردهمایی سراسری کارگران جهان گرامی باد


گرایش کمونیسم شورای
30-04-2022
176 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اول ماه می( ۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگرو گردهمایی سراسری کارگران جهان گرامی باد

 اول ماه می( ۱۱ اردیبهشت) هر سال بزرگ‌ترین گردهمایی و صف‌آرایی طبقه‌ی کارگر در سراسر گیتی است. در این روز کارگران در اکثر کشورها به  میزان پیشروی جنبش کارگری در هر یک از آن‌ها صف مستقل و مبارزه جویانه‌ی خود را در مقابل سرمایه‌داران و نظم موجود سرمایه داری تشکیل می‌دهند؛ و با راهپیمایی و حمل پلاکاردها و پرچم‌های سرخ، مهم‌ترین خواسته‌ها و اعتراض‌ها و نقد خود را از نظام حاکم به نمایش می‌گذارند. در این روز موقعیتی فراهم می‌آید تا فعالین، کارگران پیشرو و کمونیست‌ها به ارزیابی از کارنامه‌ی جنبش کارگری و قوت و ضعف‌ها و فراز و نشیب‌های آن در سال پیشین بپردازند.

 جنبش کارگری ما و به‌طورکلی طبقه‌ی بزرگ و بیست میلیونی مزد و حقوق بگیران در ایران در بخش‌های مختلف طی سال ۱۴۰۰ تا هم اکنون مبارزات پرشوری را علیرغم نظم ضددموکراتیک و سرکوبگرانه‌ی رژیم اسلامی علیه نظم موجود به پیش برده و بر خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی خود در اعتراض‌های خیابانی، اعتصاب‌ها و گردهمایی‌ها به پیش برده‌اند.مبارزه علیه خصوصی سازی‌ها و بیکارسازی‌ها، افزایش دستمزد، پرداخت حقوق‌های معوقه، آزادی فعالان کارگری و بسیاری خواسته‌های دیگر لحظه‌ای متوقف نشده و در شماری بیش از 2200 اعتراض و اعتصاب طی سال گذشته در جریان بوده است. هم‌پای این مبارزات و از دل آنها ساختارهای اولیه جنبش متحد طبقاتی در حال پدیدار شدن است. محافل کارگری به طور غیر رسمی بار اصلی این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها را بر دوش داشتند.جنبش مجمع عمومی به عنوان پایه‌ای‌ترین و در دسترس‌ترین شکل گردهمایی‌ها محل تلاقی و اتحاد عمل و تصمیم گیری در میان کارگران بوده است. به عبارت دیگر هر اعتراض و اعتصاب با مجمع عمومی خود انگیخته و خودمختار و غیررسمی کارگران در کف کارخانه آغاز می‌شود. در بستر همین مجمع عمومی هاست که خواست اداره شورایی به عنوان یک گرایش نو اما ریشه دار و متناسب با هرج و مرج و جریان فروپاشی نظم موجود در حال پدیدار شدن است.

از سوی دیگر جنبش پرشمار فرهنگیان شامل آموزگاران و کادر اداری در مراتب مختلف آموزشی و استخدامی به عنوان متحد طبیعی کارگران به شکل بیش از پیش ساختار یافته و بر اساس کانون‌های صنفی و تمرکز و هماهنگی آن در شورای سراسری عملاً بر عمومی‌ترین و اجتماعی ترین مطالبات انسانی همچون عدالت آموزشی، حق آموزش به زبان مادری، مبارزه علیه پولی سازی آموزش،حذف مطالب ایدئولوژیک و تاریخ سازی دروغین از کتاب های درسی و آزادی زندانیان و فعالین اجتماعی تاکید می‌ورزند.

 اول ماه می( ۱۱ اردیبهشت) امسال فرصتی استثنایی را برای انجام هم‌زمان روز کارگر و روز معلم( ۱۲ اردیبهشت) برای ما فراهم می‌آورد تا متحدانه و درمارشی سراسری بر شعارهای طبقاتی، انسانی و اجتماعی توده‌ی  بزرگ کارو زحمت، صف بزرگ مزد و حقوق بگیران کشور که در شمار ۲۰ میلیونی خود نویدبخش تحول انقلابی و تاریخی در افق سیاسی کشور را امکان پذیر می‌سازند، محقق نماییم.

 ما به عنوان جزئی از جنبش بزرگ شورایی که از اعماق جنبش‌های طبقاتی و آزادی‌بخش کارگران و زحمتکشان و خلق‌های ایران برمی خیزد، این روز بزرگ را به همه‌ی کارگران و زحمتکشان جهان، ایران و همه‌ی انسانهای آزادی‌خواه، عدالت جو و برابری طلب که نظام سرمایه‌داری را نظمی وارونه، نابرابرو غیرانسانی ارزیابی می‌کنند شادباش و پیروز باد می‌گوییم.

گرایش کمونیسم شورایی

اول ماه می‌۲۰۲۲برابر  ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اسم
نظر ...