سه شنبه - ۰۲-۰۵-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

اعلامیه تحریم انتخابات نمایشی و درخواست سرنگونی رژیم برای برپایی نظام اداره شورایی جامعه


گرایش کمونیسم شورایی
23-06-2024
169 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اعلامیه تحریم انتخابات نمایشی و درخواست سرنگونی رژیم

برای برپایی نظام اداره شورایی جامعه

 

مردم انقلابی و مبارز ایران!

در شرایطی که کشور با اعتراضات گسترده و اعتصابات بی‌وقفه معلمان، کارگران، و اقشار مختلف مردم روبروست، رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر قصد دارد با برگزاری یک انتخابات نمایشی، به مشروعیت نداشته خود جلوه‌ای پوشالی بدهد. ما به عنوان یک جریان سرنگونی‌طلب،انقلابی و باورمند به سوسیالیسم و دموکراسی شورایی، وظیفه داریم تا در برابر این نمایش مضحک، موضعی قاطع و انقلابی اتخاذ کنیم.

ماه‌ها و سال‌ها اعتراضات بی‌وقفه مردم ایران نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از رژیم سرکوبگر و نبود هرگونه ساز و کار دموکراتیک در کشور است. صدای معترضان که خواهان تغییرات اساسی و برقراری عدالت هستند، نباید نادیده گرفته شود. ما خواستار سرنگونی این رژیم سرکوبگر هستیم.

اعتصابات مداوم معلمان، کارگران و سایر اقشار جامعه به وضوح نشان می‌دهد که رژیم فاسد و بی‌کفایت جمهوری اسلامی توانایی تأمین نیازهای اساسی مردم را ندارد و به جای پاسخ به مطالبات مشروع آنان، سعی در سرکوب و خاموش کردن صدای اعتراض آنان را دارد. تنها راه حل، سرنگونی این رژیم و برپایی نظام دموکراسی شورایی است که حقوق همه اقشار و طبقات جامعه را تامین کند.

 رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر سرکوب، زندانی کردن مخالفان و کنترل شدید رسانه‌ها، فاقد هرگونه مشروعیت است و باید سرنگون شود.

 تمامی شواهد نشان می‌دهد که ساز و کارهای لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و دموکراتیک در ایران وجود ندارد. رد صلاحیت‌های گسترده، دخالت نهادهای امنیتی و نظامی و فقدان شفافیت از جمله مشکلات عمده این انتخابات است. ما به یک تغییر اساسی و سرنگونی این رژیم نیاز داریم.

تجربه روند انتخابات های پیشین و برگماری یک رئیس جمهور فاقد اختیار و در حد یک «تدارک چی» هرگونه انتخاباتی را در چنین نظامی که کاملاً تحت سیطره نظام استبدادی و ارتجاعی ولایت مطلقه فقیه و ایدئولوژی اسلام فقاهتی است ‌فایده و خالی از معنا می‌کند.

همچنین تجربه انتخابات گذشته نشان داده که تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات به یک رویه معمول تبدیل شده و هیچ اعتمادی به صحت و سقم نتایج اعلام شده وجود ندارد. این رژیم اصلاح‌ناپذیر است و باید سرنگون شود.

 رژیم جمهوری اسلامی با سیاست‌های نادرست اقتصادی خود باعث افزایش نابرابری، فقر و بیکاری در جامعه شده است. ما خواهان برپایی نظام دموکراتیک و شورایی هستیم که توزیع عادلانه ثروت، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی را تضمین کند.

ما قاطعانه ماجراجویی‌های هسته‌ای و مداخله‌گری در سایر کشورها و پرورش مزدوران مسلح و گسترش جنگ‌های نیابتی توسط رژیم اسلامی را محکوم کرده و مطرود و ضد منافع ملی مردم ایران ارزیابی می‌کنیم. سیاست ما همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و همه کشورهای منطقه و در سطح جهان می‌باشد. این امر بسیار حساس در شرایطی که سیاست جنون آمیز ولایت مطلقه فقیه کشور را به وضعیت خطرناکی سوق می‌دهد،و همچنان پیگیری «عمق استراتژیک» را تکلیف درجه اول رئیس جمهوری آینده معرفی کرده و کاندیداتورهای موجود هم کماکان با سرسپردگی تمام قول به تبعیت و فرمانبرداری از وی را با صدای بلند اعلام کرده اند بایستی با نگاهی باز و حساسیت تمام مورد توجه همه مردم ایران قرار بگیرد.

ما به دنبال برپایی نظامی شورایی و دموکراتیک هستیم که بر اساس اصول عدالت اجتماعی، برابری و حقوق انسانی  بنا شود. این نظام باید تضمین‌کننده حقوق همه اقشار و طبقات جامعه باشد و ثروت‌ها و منابع کشور به طور عادلانه میان مردم توزیع شود. در این نظام، کارگران، معلمان، کشاورزان و سایر زحمتکشان در تصمیم‌گیری‌ها نقش اساسی خواهند داشت و هیچ گروه یا فردی به‌طور انحصاری قدرت را در دست نخواهد داشت.

از این رو ما با صراحت و قاطعیت اعلام می‌داریم که در این انتخابات نمایشی شرکت نخواهیم کرد و از تمامی هموطنان انقلابی درخواست می‌کنیم که با عدم حضور در این نمایش مضحک و اعتراضات گسترده‌تر، پیام روشنی به رژیم ارسال کنند: این رژیم باید سرنگون شود و جای خود را به یک نظام دموکراتیک و شورایی که مردم مستقیما و از طریق شوراهای خود در اداره جامعه نقش مستقیم و آزادانه خواهند داشت،بدهد.

ما باور داریم که تنها با اتحاد و همبستگی و مبارزه قاطعانه می‌توانیم به تغییرات اساسی و برقراری دموکراسی واقعی یعنی دموکراسی شورایی در کشور دست یابیم. تحریم این انتخابات و مبارزه برای سرنگونی رژیم، گامی است در جهت تحقق آزادی، عدالت و حقوق انسانی.

ما با همبستگی و اتحاد، آینده‌ای روشن و آزاد را برای ایران رقم خواهیم زد!

زنده باد انقلاب، پیروز باد مردم،برقرار باد نظام دموکراسی شورایی!

گرایش کمونیسم شورایی

22 ژوئن 2024 برابر دوم تیرماه 1403

 

 

اسم
نظر ...