شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

فراخوان دادخواهی علیه ثابتی و همه ی آمران و عاملان شکنجه و کشتار در نظام سلطنتی


فراخوان
18-04-2024
488 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...