شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

صفحە مقالات گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه


چرا اعتصاب کردیم – گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه