شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

صفحە مقالات کمیته عمل سازمانده کارگری


اعتصاب سیاسی کارگران پروژه‌ای : سرکوب و سانسور داخلی، جعل و خبرسازی خارجی
ستاندن در خیابان: دورنمای خیزش، اعتصاب، تسلیح
سیر بلوغ اعتصاب سراسری معلمان : از آذر به بهمن ۱۴۰۰
به مناسبت اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی