شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

صفحە مقالات مارسل بویس و اشتفان بورنوست


اجازه ندهیم دستهایمان را ببندند/مارسل بویس و اشتفان بورنوست/برگردان:کاووس بهزادی