شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

صفحە مقالات شیلا کوهن


گورکن سرخ:شوراهای کارگری،ابزاری برای دگرگونی انقلابی
شوراهای کارگری،ابزاری برای دگرگونی انقلابی