شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

صفحە مقالات رالف هوف روگر


از سوسیالیسم به دمکراسی اقتصادی؟
سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914