شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

صفحە مقالات جوانان محلات تهران


اطلاعیه شماره 14 جوانان محلات تهران
فراخوان «جوانان محلات تهران» به اعتراض سراسری در روز چهارشنبه