شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

صفحە مقالات جوانان انقلابی محلات سنندج


قطار این جنبش ترمز ندارد!
اطلاعیه شماره ٣ جوانان انقلابی محلات سنندج