چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش شوراها


19-11-2021
پی یترو دی پائولا
15-11-2021
گفتگوی رادیو زمانه با میثم آل مهدی
14-11-2021
یدالله خسروشاهی،گفتگو
26-10-2021
شهرزاد آزاد(والنتین مقدم)
05-07-2021
پیمان جعفری