چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش انقلابهای کارگری


16-04-2020
کایو برندل/ترجمه وحید تقوی
06-04-2020
میترا یوسفی،مترجم
24-12-2019
جریان کمونیست بین المللی
20-12-2019
رزا لوکزامبورگ